Nyheter

Rett holdning gir jobb!

De seneste årene har holdninger dukket opp som et av de absolutt viktigste kriterier når arbeidsgivere skal ansette. Utdannelse kommer først på tredje plass på arbeidgivernes prioriteringsliste, mens erfaring og holdninger er desidert det viktigste.


Det viktigste for en arbeidsgiver er at du er rett person og at du på en fremgansrik måte klarer jobben. Arbeidsgiverne vil i større utstrekning  få rett person og holdninger til firmaet, for senere å utvikle yrkeskompetansen,enn omvendt.  Å ha riktig yrkeskompetanse, men gal holdning er ofte ødeleggende.

 

“Det er ikke mennesker som er firmaets viktigste ressurs! Det er i stedet rette mennesker med riktig holdninger”, sier karriererådgiver Per Frykman.

 

Han støtter argumentene sine i undersøkelser fra blant annet Poolia og Svenskt Næringsliv, som viser at arbeidsgivere vurderer holdninger og erfaring høyere i dag enn for bare et par år siden.

 

Katalysator for erfaring og talent

 

Per Frykman mener at holdninger fungerer som en katalysator for både erfaring og talent, og er avgjørende for at alle andre kompetanser skal komme til nytte for arbeidsgiveren.

 

“Når du på et jobbintervju får spørsmål om hvorfor du søker en viss jobb, svar aldri at det var fordi du har sett en interessant annonse. En annonse i seg selv kan jo egentlig ikke være interessant, det er snarere arbeidsgiveren som er interessant. Hør på arbeidsgiverens behov og vær nøye med å vise på hvilken måte du kan løse hans behov.”

 

Rette holdninger og relevant erfaring kommer, i følge Per Frykman, å bli enda viktigere de nærmeste årene, mye takket være alle kostandene med feilrekruttering blant landets arbeidsgivere, som hvert år er drøye 20 milliarder kroner.

 

“Jag tror at jobben kommer til å bli morsommere fremover. I dag er et individ fem år i en jobb, og det gjør at det gamle trygghetsproblemet som lå i å ha enn fast stilling holder på å forandres. I dag ligger tryggheten snarere i å ha riktig innstilling for å kunne komme videre til neste jobb.”

 

Han viser til en undersøkelse der man spurte et stort antall sjefer både fra den private og offentlige sektor om hvilke kompetanser som var de mest ettertraktede når man rekrutterte. De kompetanser som havnet på arbeidsgiverens toppliste, var riktig erfaring for å klare jobben, motivasjon, initiativ, riktig holdninger og personlig effektivitet, utviklingsevne og vilje til å lære noe nytt, at man liker forandringer og kan kommunisere og samarbeide på en god måte.

 

Vis holdninger og interesse for å handle

 

Arbeidsgiveren vil ha den optimale kombinasjonen av erfaring, rette holdninger og interesse, men mange som søker jobb beskriver kun i generelle vendinger sin bakgrunn og glemmer det som er viktig for den blivende arbeidsgiveren. Det kan, i følge Per Frykman, aldri bli vellykket.

 

“Når du dessuten viser ekte interesse og engasjement for akkurat dette firmaet, viser du også den holdningen som arbeidsgiverne vil se. Måten du gjennomfører jobbsøkingen på, det engasjement og den interesse du viser,  indikerer hvordan du forventes å gjøre jobben. Husk at en handling sier mer en tusen ord.”

 

Kravene til  videre utdanning etter avsluttet studier har økt de siste årene. Dette er årsaken til at holdninger har blitt et viktigere verktøy, arbeidsgiverne søker etter personer som har rett innstilling, er nysgjerrige og villige til å lære seg noe nytt og videreutvikles.

 

“Utdanning trenger stadig fornyelse for å være oppdatert, men erfaringer og holdningene dine kan du alltid ta med deg når du bytter jobb,  eller når du flytter fra en næring til en annen”, sier Per Frykman

Etiketter:  Arbeidsgiver, Jobbsøk, Nyt jobb