Nyheter

Lønnsforhandling

Sett dine egne lønnsmål!

Det første trinnet for deg selv når du skal lønnsforhandle er å tenke på hvilke mål du har med din forhandling. Sett opp en konkret lønn som du synes det er rimelig å oppnå.

Forbered dine argumenter!

Finn ut hvilke logiske argumenter som gjør at du bør få en høyere lønn. Tenk til og med et skritt videre og forbered deg på hva sjefen kan komme med som motargumenter og hvordan du skal kunne svare disse på en troverdig måte.

Forbered deg mentalt!

En generell regel ved forhandlinger er å forberede seg mentalt. Føler man seg mental underlegen innen en forhandling, er sjansene for å lykkes små. Er du derimot godt forberedt mentalt og møter med selvtillit og stolthet, øker sjansene betydelig.

Lønnsstatistikk!

En troverdig og god måte å øke sin lønn på, kan være å henvise til en lønnsstatistikk fra den yrkesgruppe som du tilhører. Ved å vise til en objektiv statistikk har du alltid en følelse av trygghet i forhandlingen din.

Velg rett tidspunkt!

Endelig, er det oftest en fordel for deg å velge rett tidspunkt. Hvis sjefen din er i uvanlig godt humør, kan det være en god mulighet for deg. Er sjefen din derimot under press og føler seg stresset, kan det være bedre å vente noen dager

Etiketter: